Ceciel is een allround en ervaren onderwijskundige. Na haar studie onderwijskunde (Universiteit Utrecht) is zij gaan werken als zelfstandig onderzoeker en adviseur in het hbo. Ceciel is goed in het inzichtelijk maken van de lijn: competenties / leerdoelen – onderwijsprogramma – toetsing. Ze heeft veel ervaring met masteropleidingen en met medische, technische en lerarenopleidingen.

U kunt Ceciel inschakelen voor de ontwikkeling van uw nieuwe of bestaande opleiding, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het competentieprofiel en de leerdoelen of het inhoudelijk vormgeven van het onderwijsprogramma. Zij kan samen met u de toetsing van uw opleiding ontwikkelen tot een samenhangende toetssystematiek, waarin de tussenstappen en het eindniveau van een opleiding op een valide en betrouwbare wijze wordt getoetst. Zij kan ondersteuning bieden bij het schrijven van een toetsplan en het samenstellen van toetsmatrijzen. Recentelijk heeft ze opleidingen begeleid bij hersteltrajecten.

Deze diensten kunnen ter voorbereiding zijn op een accreditatie waarvoor de ondersteuning bij het schrijven van de rapportage kan worden verzorgd. Ceciel werkt ook als secretaris (onderwijskundige / toetsdeskundige) voor interne en externe audit en is toetsdeskundige / extern lid voor examencommissies van masteropleidingen.

Zie voor haar website: www.onderwijsadviesbruin-mosch.nl

Linkedin (English): https://www.linkedin.com/in/cecielbruinmosch

CONTACTGEGEVENS

Ceciel Bruin-Mosch
06 46507997

Linda van der Grijspaarde
06 53483317

Sara Meeder
06 53322786

Lieke Ravestein
06 12856552

Titia Buising
06 15439221

Tineke Kleene
06 44666687

Maaike Stooker
06 21556152

DIRECT NAAR