Lieke Ravestein is sociaal pedagoog, didactica en bedrijfskundige (MBA). Zij is vanaf 1988 werkzaam in het hbo en beschikt over ruime ervaring met kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling (als docent, projectleider en adviseur op hogescholen) en als auditor (bij de HBO-raad, NQA en NVAO). In 2007 is zij haar eigen adviesbureau gestart (ROOA).

Doordat zij uiteenlopende functies en rollen heeft vervuld is zij uitstekend in staat te schakelen tussen diverse niveaus in de organisatie. Haar specialisme is het uitvoeren van (complexe) onderwijskundige verandertrajecten, beleidsprojecten en interne of externe audits in het Hoger Onderwijs (op basis van de NVAO-beoordelingskaders). Ook is zij inzetbaar als interim-manager.

Zij heeft uitgebreid theoretisch en praktisch onderzoek verricht naar 'de wijze waarop een hogeschool zich autonoom kan voorbereiden op een instellingstoets', waardoor zij veel inzicht kreeg in de dynamiek tussen de formele systemen én de vaak informele kwaliteitsprocessen.

Werkelijke kwaliteit wordt geleverd in de professionele docententeams en zij werkt dan ook graag intensief samen met docenten en hun managers. Thema's hierbij zijn: verankering van onderzoek, borging van het eindniveau in de toetsing en de verbinding tussen P&C, kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling. Kenmerkend voor haar is een methodische en inhoudelijke aanpak met veel oog voor professionele kwaliteit.

https://www.linkedin.com/in/liekeravestein

CONTACTGEGEVENS

Ceciel Bruin-Mosch
06 46507997

Linda van der Grijspaarde
06 53483317

Sara Meeder
06 53322786

Lieke Ravestein
06 12856552

Titia Buising
06 15439221

Tineke Kleene
06 44666687

Maaike Stooker
06 21556152

DIRECT NAAR