Om te bepalen wat sterke punten en verbeterpunten van uw opleiding zijn, kunnen we een interne audit uitvoeren. In het auditpanel kunnen we de rollen vervullen van secretaris, onderwijskundige, toetsdeskundige en voorzitter. Na de audit geven we u een helder beeld van de stand van zaken van de opleiding en een gedetailleerd advies over verbeteringen. Een interne audit heeft meer dan een reguliere visitatie een adviserend karakter en is vooral gericht op de ontwikkeling van uw opleiding.

Wij zijn allen door de NVAO gecertificeerd als secretaris. Sinds vele jaren voeren we bij de NVAO en evaluatiebureaus externe audits uit en we hebben ruime ervaring met de beperkte en uitgebreide opleidingstoets, de toets nieuwe opleidingen, de instellingstoets en onderzoeksaccreditaties (in zowel Nederland als Vlaanderen).

CONTACTGEGEVENS

Ceciel Bruin-Mosch
06 46507997

Linda van der Grijspaarde
06 53483317

Sara Meeder
06 53322786

Lieke Ravestein
06 12856552

Titia Buising
06 15439221

Tineke Kleene
06 44666687

Maaike Stooker
06 21556152

DIRECT NAAR