Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Experts op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg in het hoger onderwijs

Experts op het snijvlak van onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg in het hoger onderwijs

Voorbereiding op accreditatie

Wordt uw opleiding binnenkort geaccrediteerd of vindt er een herbeoordeling plaats na een hersteltraject? In beide gevallen moet u aantonen dat de opleiding aan de basiskwaliteit voldoet en dat vergt een goede voorbereiding.

(Zelfstandig) secretaris

We zijn allemaal NVAO gecertificeerd secretaris en dat betekent dat we bevoegd en bekwaam zijn om als secretaris in visitatiecommissies in het hoger onderwijs in Nederland en in Vlaanderen te werken. 

Macrodoelmatigheid & Toets Nieuwe Opleiding

Een nieuwe opleiding ontwerpen en ontwikkelen is een intensief traject waar we u graag bij ondersteunen. We hebben samen met opleidingsteams veel nieuwe (bekostigde en onbekostigde) opleidingen opgezet in uiteenlopende vakgebieden in zowel hbo als wo.

Onderwijsvernieuwing

We zijn ervaren in het begeleiden van teams bij het ontwerpen en implementeren van onderwijsvernieuwingen zoals een herontwerp van een onderwijsprogramma of de invoering van een nieuw toetssysteem.

Toetsing & beoordeling

Bij veel van onze opdrachten hebben we te maken met vraagstukken rondom toetsing en beoordeling. Wij zien toetsing niet als sluitstuk van het onderwijs, maar als integraal onderdeel van het hele leerproces.

Wij werken voor

hoger onderwijs (hbo en wo). Wij helpen u graag met uw vragen en projecten rond curriculumontwikkeling, toetsing, accreditatie, hersteltrajecten, enzovoort. Samen met betrokkenen in uw organisatie werken wij aan oplossingen die bijdragen aan de duurzame verbetering van uw onderwijs.