Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

(Zelfstandig) secretaris

We zijn allemaal NVAO gecertificeerd secretaris en dat betekent dat we bevoegd en bekwaam zijn om als secretaris in visitatiecommissies in het hoger onderwijs in Nederland en in Vlaanderen te werken. Dit doen we niet alleen in opdracht van NVAO en verschillende evaluatiebureaus, maar ook als zelfstandig secretaris. Opleidingen kunnen ons dus ook als zelfstandig secretaris rechtstreeks inhuren, dus zonder tussenkomst van een bureau. Wij zijn de (onafhankelijke en onpartijdige) contactpersoon tussen de opleiding en de visitatiecommissie. 

Wij hebben als (zelfstandig) secretarissen ruime ervaring in het begeleiden van panels bij de visitatie van bestaande opleidingen, toets nieuwe opleidingen (TNO), toetsen na drie jaar en instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Als secretaris zijn we geen lid van het panel, maar stellen we ons neutraal op ten opzichte van de opleiding, het panel en de NVAO. We zijn zowel inhoudelijk procesbewaker als begeleider van het panel en schrijver van het beoordelingsrapport. Als zelfstandig secretaris zorgen we daarnaast bijvoorbeeld ook voor het indienen van een visitatiecommissie bij NVAO en voor de training van panelleden. We zijn, vanwege onze onafhankelijkheid, nooit secretaris bij een opleiding waar we ook als adviseur werkzaam zijn.