Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Macrodoelmatigheid & Toets Nieuwe Opleiding

Een nieuwe opleiding ontwerpen en ontwikkelen is een intensief traject waar we u graag bij ondersteunen. We hebben samen met opleidingsteams veel nieuwe (bekostigde en onbekostigde) opleidingen opgezet in uiteenlopende vakgebieden in zowel hbo als wo. Hierbij vervullen we verschillende rollen zoals projectleider, schrijver van de macrodoelmatigheidsaanvraag, schrijver van de aanvraag voor een Toets Nieuwe Opleiding en samensteller van het bijbehorende dossier en onderwijsadviseur. In elke rol gebruiken we zowel onze onderwijskundige kennis en ervaring als onze kennis van en ervaring met onderwijsaccreditaties en macrodoelmatigheidstrajecten voor een optimale kans van slagen en een vliegende start van uw nieuwe opleiding.