Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Lieke Ravestein

Onderwijsadviseur

Doordat ik uiteenlopende functies en rollen heb vervuld merk ik dat ik goed in staat ben ‘te schakelen’ tussen diverse niveaus in de organisatie. Mijn specialisme is het uitvoeren van (complexe) onderwijskundige verandertrajecten, beleidsprojecten en interne of externe audits in het hoger onderwijs. Daarnaast ben ik al jaren actief als extern lid van een toets- en examencommissie. 

Ik ben sociaal pedagoog, didactica en bedrijfskundige (MBA) en werk vanaf 1988 in het hbo. In 2007 ben ik mijn eigen adviesbureau gestart (ROOA). Ik beschik over ruime ervaring met kwaliteitszorg en onderwijs- en organisatieontwikkeling (als docent en adviseur op hogescholen of universiteiten) én werk tegelijkertijd al vanaf 2000 als secretaris (bij de Vereniging van Hogescholen, NQA, QANU en NVAO). De afgelopen jaren werk ik ook als zelfstandig proces coördinator/secretaris bij (herstel-)visitaties en onderzoeksvisitaties. Ook functioneer ik soms als onderwijskundig panellid.

Ik heb uitgebreid theoretisch en praktisch onderzoek verricht naar ‘de wijze waarop een hogeschool zich autonoom kan voorbereiden op een instellingstoets’, waardoor ik veel inzicht kreeg in de dynamiek tussen de formele systemen én de vaak informele kwaliteitsprocessen.

Werkelijke kwaliteit wordt geleverd in de docententeams en ik werk dan ook graag intensief samen met docenten en hun managers. Thema’s zijn: verankering van onderzoek, borging van het eindniveau in de toetsing en de verbinding tussen P&C, kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling. Kenmerkend voor mij – zo krijg ik vaak terug – is een methodische en inhoudelijke aanpak met veel oog voor professionele kwaliteit. Ik vind het prettig om ‘procesmatig’ met mensen en situaties om te gaan.

"Ik ben heel blij met de wijze van ondersteuning die jij onze opleidingen geboden hebt: betrouwbaar, deskundig, inspirerend, met oog voor de eigenheid van de opleidingen en de expertise van degenen die je hebt ondersteund. In het bijzonder heb ik waardering voor het feit dat je in je ondersteuning en workshops consistent vasthield aan het belang van ‘alignment van eindtermen, leerdoelen, werkvormen en toetsing’ en daardoor veel betrokkenen anders (beter) hebt leren kijken naar hun opleiding. En daarnaast heb ik je ervaren als een zeer prettig persoon om mee samen te werken."