Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Toetsing & beoordeling

Bij veel van onze opdrachten hebben we te maken met vraagstukken rondom toetsing en beoordeling. Wij zien toetsing niet als sluitstuk van het onderwijs, maar als integraal onderdeel van het hele leerproces. Centraal hierbij staat voor ons altijd de vraag wat de opleiding met de toetsing beoogt. Door samen met u naar deze en andere vragen te kijken, komen we tot een transparant toetssysteem met toetsvormen die naadloos aansluiten bij uw wensen. Ook ondersteunen wij bij het opstellen van toetsbeleid, het ontwikkelen van beoordelingsformulieren en rubrics, bij het trainen van docenten op het gebied van toetsing en het organiseren en uitvoeren van kalibreersessies . Daarnaast hebben wij regelmatig als extern lid zitting in een examen- of toetscommissie.