Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Astrid Koster

Onderwijsadviseur

Mijn functioneren kenmerkt zich door inhoudelijke kwaliteit, creativiteit en flexibiliteit. In 2006 ben ik aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd als onderwijskundige.

De rode draad in mijn loopbaan is het hoger onderwijs. Sinds mijn afstuderen heb ik als onderwijsadviseur, -ontwikkelaar en kwaliteitszorgmedewerker gewerkt voor de medische opleidingen. Van 2009 tot en met 2015 was ik beleidsmedewerker en procescoördinator bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), waar ik veel ervaring heb opgedaan met het beoordelen en begeleiden van visitatietrajecten. Sinds 2015 ben ik eigenaar van het onderwijsadviesbureau Edukos Advies, waarbinnen ik advies en begeleiding geef aan instellingen in het hoger onderwijs op het gebied van onderwijs, toetsing, beleid, kwaliteitszorg en accreditatie.

Ik ben NVAO-gecertificeerd secretaris voor opleidingsaccreditaties en voor Instellingstoetsen Kwaliteitszorg (ITK). Verder heb ik kennis van en ervaring met het begeleiden van toetsing binnen opleidingen en als lid. Ook ben ik als secretaris inzetbaar vooropleidings- en examencommissies. Sinds 2022 ben ik lid van Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs.

“Astrid is een grote steun geweest bij het schrijven van het zelf-evaluatierapport van onze opleiding voor de tussenevaluatie met een evaluatiebureau. Helder en concreet geeft ze feedback op een zeer prettige en deskundige manier. Dank je wel Astrid voor de fijne samenwerking. We hebben het volste vertrouwen dat het gaat lukken!”