Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Accreditatie

Wordt uw opleiding binnenkort geaccrediteerd of vindt er een herbeoordeling plaats na een hersteltraject? In beide gevallen moet u aantonen dat de opleiding aan de basiskwaliteit voldoet en dat vergt een goede voorbereiding.

Wij ondersteunen u hier graag bij. U kunt ons inhuren voor het begeleiden van het gehele accreditatie- of hersteltraject of onderdelen daarvan, zoals voor het schrijven van een zelfevaluatie of het organiseren van een proefvisitatie. In overleg met u kunnen we gedurende het traject ondersteunen bij het doorvoeren van onderwijskundige verbeteringen en bij het transparant vastleggen daarvan in onderliggende (visie- en beleids)documenten. Daarnaast kunnen we u helpen bij de inrichting of het op orde brengen van een kwaliteitszorgsysteem. Alles wat we ontwikkelen, komt de kwaliteit van de opleiding ten goede; niet alleen tot aan de accreditatie, maar juist ook daarna.