Kwaliteitsnet Hoger Onderwijs

Sara Meeder

Onderwijsadviseur

Ik ben een ervaren strategisch adviseur en gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van onderwijsontwikkeling, kwaliteitsborging en control. Ik heb ervaring in het brede hoger onderwijs-veld op, bij verschillende sectoren, alle onderwijsniveaus, zowel WO als HBO. Mijn kernactiviteiten zijn: het ontwikkelen van nieuwe opleidingen; het begeleiden van accreditaties en schrijven van zelfevaluaties; het inrichten en implementeren van onderwijsvernieuwingen (bijvoorbeeld richting flexibel onderwijs, brede bachelor); en het inrichten en implementeren van kwaliteitsbeleid. De afgelopen jaren heb ik mijn expertise uitgebreid naar de aanpalende vakgebieden auditing en control. Hiermee beoog ik de gescheiden werelden van onderwijsinnovatie, kwaliteitszorg te verbinden met de planning & control in organisaties.

“Sara heeft alle expertise geleverd om het EVC Centrum INHOLLAND mogelijk te maken. Haar aanpak is zeer professioneel en efficiënt. Bovendien is Sara in staat om binnen de groep van voortrekkers een onderwijsinhoudelijke en richtinggevende rol te vervullen.” 

Vaak werk ik aan complexe en strategische trajecten waar ik als projectleider/adviseur één of meerdere teams begeleid. Naast de inhoud besteed ik veel aandacht aan het proces. Onderwijsvraagstukken en hun oplossingen staan zelden op zich. Ik ben bekend met de verschillende partijen binnen organisaties en houd daar rekening mee. Hierbij werk ik vanuit de principes van procesconsultancy en organisatieontwikkeling. Waar nodig kan ik uw medewerkers coachen in hun rol.

Bij de start van een traject neem ik de tijd om samen met de opdrachtgever en het team de vraag te verhelderen, het project vorm te geven en duidelijke afspraken te maken. U kunt kiezen voor een projectmatige aanpak met vooraf ingerichte projectfasen, (tussen-)producten, budget en verantwoordelijkheden. Bij complexe onbekende vraagstukken kan ook gewerkt worden met een meer agile-achtige aanpak, namelijk resultaatgericht, kortcyclisch en regelmatige reviews door een kring van belanghebbenden. Bij risicovolle trajecten start ik vaak met een risicoanalyse. Gedurende het project wordt u betrokken en houdt u zicht op de voortgang. 

“Sara Meeder heeft vanuit haar positief kritische blik de verschillende mogelijkheden van sturing op onderwijskundige doelen samen met ons onderzocht. Ze kan daarbij goed en snel schakelen vanuit verschillende modellen/concepten en meekijken vanuit het perspectief van de diverse betrokkenen.”

Bent u benieuwd naar de projecten die ik heb uitgevoerd en wat opdrachtgevers over mij zeggen, kijk dan op mijn website www.AdviesbureauMeeder.nl.

Aanvullende opleidingen:

  • Certified Auditor Public Sector, Zijlstra Center/Nijenrode
  • Certified Controller Public Sector, VU- Zijlstra Center
  • Post HBO Nederlands Opleiding Voor Organisatieontwikkeling, KPZ
  • Professional scrum master

“Sara Meeder is een professional die zich in korte tijd in een problematiek kan inwerken en hoogwaardige prestaties levert. Haar werk kenmerkt zich door een continue kwaliteit.”