Wij begeleiden verandertrajecten in opleidingen, variƫrend van de invoering van een nieuw opleidingsprofiel of curriculum tot de invoering van toetsbeleid. We brengen het programma (werk- en toetsvormen) in lijn met de eindkwalificaties. En we schrijven beleidsstukken, ontwikkelen opleidingsprofielen en trainen docenten op het gebied van toetsing. Wij ondersteunen u tevens graag bij een accreditatie of een hersteltraject. Daarbij beperken we ons niet tot het schrijven van de kritische reflectie of ondersteunende beleidsdocumenten, maar pakken we ook relevante onderwijskundige zaken aan. We doen dit altijd samen met u. Alles wat we ontwikkelen moet de kwaliteit van de opleiding ten goede komen, niet alleen tot de accreditatie, maar juist ook daarna.

CONTACTGEGEVENS

Ceciel Bruin-Mosch
06 46507997

Linda van der Grijspaarde
06 53483317

Sara Meeder
06 53322786

Lieke Ravestein
06 12856552

Titia Buising
06 15439221

Tineke Kleene
06 44666687

Maaike Stooker
06 21556152

DIRECT NAAR